Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

16.000Km vejšlap

 Zámecké CITO Toužim 2019 - Podzim
III. ročník / VI. event

image
 
 

Cílem tohoto setkání je seznámit vás s místem, které je pro většinu z vás neznámé,uklidit nádvoří a prostor v okolí zámku.
Také bychom rádi připravili podium na výstavbu zastřešení a zasadili pár trvalek na skalku.
EVENT se koná v rámci akce 72 hodin + podzimní CITO víkendy

 
PROGRAM SETKÁNÍ:
 
Sejdeme se v sobotu  12.10.2019 na výchozích souřadnicích v 10:55 ( na nádvoří zámku )
 
10:55 - 11:00 Přivítání , rozdání pracovních úkolů
11:00 - 15:30 CITO - v průběhu eventu dojde také na společné foto
15:35 - 17:00 Prohlídka zámku s průvodcem 
              17:01 Oficiální ukončení eventu 
 

Prohlídka je určena pouze pro účastníky CITO , jako poděkovaní za odvedenou práci !

 
 
 
DALŠÍ INFO:
- Opékaní špekáčků bude probíhat na připraveném ohništi od 12:00
- Skromné občerstvení zajištěno (špekáčky, pečivo, káva, čaj, pivo, limo).
- Eventové CWG lze klasicky zakoupit za 10 Kč, do logu uveďte zda a o kolik ks máte zájem. 
 
Změna programu vyhrazena!
 
 

image

 
Těšíme se na viděnou ! 
 
                   
Návštěva eventu je na vlastní nebezpečí , buďte proto opatrní !

 

Historie zámku

Majitelé: dědičně Jiří z Milevska, klášter premonstrátů v Milevsku (do r. 1538), zástavně Vřesovicové (1437-1488?), Plavenští (1488?-1538), dědičně Plavenští (1538-1565), Lobkovicové z Hasištějna (1565-1623), vévodové ze Sasko-Lauenburska (1623-1689), markrabí z Baden-Badenu (1689-1789), panovník (1789-1837), vévodové Beaufort-Spontini (1837-1945), po konfiskaci majitelem zámku čs. stát a pak město Toužim.


Počátky areálu sahají do konce 12. stol., kdy zde předpokládáme vznik správního dvorce Jiřího z Milevska, pojmenovaného snad po jakémsi Túžimovi. Po příchodu milevských premonstrátů zde vyrostlo opevněné proboštství s kostelem sv. Jana Křtitele a hospodářským dvorem. První písemná zmínka o Toužimi však pochází až z r. 1354. V r. 1394 bylo proboštství v souvislosti s prvním zajetím krále Václava IV. přepadeno odbojnou šlechtou. Po vyplenění milevského kláštera v r. 1420 se konvent s opatem uchýlili do Toužimi, odkud je kolem r. 1430 vypudil husitský hejtman Jakoubek z Vřesovic, který se v r. 1437 stal zástavním držitelem toužimského klášterního zboží. Proboštství přeměnil na hrad a předal svému synovi Janovi (z toho vznikl název Janův hrad). Jádro hradu tvořil masivní hranolový donjon - obytná věž – pozůstatek proboštství (ve fragmentu zachována jako součást Horního zámku), zpevněný pozdně gotickou hradbou s baštami, vstup z předhradí kulisovou bránou (zčásti dochováno). Předhradí tvořil na východě hospodářský dvůr, na severu předpokládáme kostel. Po založení města v r. 1469 se hrad stal organickou součástí opevněného města. Snad již na počátku 16. století byl za pánů z Plavna vybudován při západní straně donjonu mohutný třípodlažní palác (v přízemí klíčové střílny a rozlehlé podzemní prostory, v interiérech fragmenty nástěnných maleb). Následným rozšířováním, renesančními a barokními přestavbami a úpravami tak vznikl členitý komplex Horního zámku. Renesanční přestavbou prošlo i předhradí, které se do r. 1544 přeměnilo na dnešní Dolní zámek, hospodářský poplužní dvůr byl přenesen za městské hradby, severovýchodně od zámku. Zde tříkřídlý komplex vytvořil mohutnou baštu městských hradeb (vnější obvodové zdi vybaveny střílnami). Po r. 1623 byl v r. 1620 vyhořelý zámek nákladně obnoven vévodou Juliem Jindřichem na výstavné reprezentativní šlechtické sídlo. Při stavbě zámecké zahrady severně od zámku zaniká proboštský kostel sv. Jana Křtitele, na jeho místě vystavěna kaple sv. Kříže, na severním konci zahrady je vystavěn letohrádek. Po požáru v r. 1652 areál obnoven (malovaný záklopový strop v Dolním zámku). Později je vybudován i vrchnostenský pivovar, který po r. 1752 nahradila nynější barokní novostavba zámeckého pivovaru. Od pol. 17. stol. ztrácí rozsáhlý areál rezidenční funkci a postupně chátrá (ještě po požáru v r. 1752 stavebně obnoven), do podoby areálu výrazně zasáhly necitlivé zásahy z poč. 19. stol. (zboření horního patra Horního zámku), postupně zanikla zahrada včetně letohrádku. V roce 1945 vyhořel pivovar. V 1. pol. 60. let zbořena větší část poplužního dvora, zahrada postupně zastavěna panelovým sídlištěm. Od 90. let zámek chátrá.

fotografie: soukromý archiv p. Nedvidka a Dílny U mnicha
listing : Dílna U mnicha
text historie zámku: z.s. živý zámek Toužim

 

 

CITO SKOKY PODZIM 2016 II

 

image

Cílem tohoto setkání je seznámit vás s místem, které je pro většinu z vás neznámé,uklidit prostor v okolí kostela a bývalé vsi , vysekat náletové dřeviny a cesty místní naučné stezky.


Skoky,dříve také Mariánské Skoky (německy Mariastock) je bývalá ves,součást města Žlutice nad stejnojmennou přehradou. Zachovaly se zbytky jednoho stavení a zejména barokní poutní kostel Navštívení Panny Marie , pro odlehlost místa však poškozený mnohými krádežemi . Zdejší poutní obraz dal vzniknout známému úsloví  "Panenko Skákavá ! "

image

 

Tento event má pod palcem : GEOUPIREK  
Protože je ve Skokách práce jak na kostele vymyslel geoupírek event ještě jeden :) 
 
PROGRAM SETKÁNÍ:

Sejdeme se 22.10.2016 na výchozích souřadnicích úderem 11:00

11:00-17:00 CITO 

v průběhu eventu dojde také na společné foto 

od 17:00 prohlídka kostela a bývalé obce Skoky

18:00 oficiální ukončení eventu

 

Prohlídka je určena pouze pro účastníky CITO , jako poděkovaní za odvedenou práci !

 

Jak probíhali minulé eventy můžete vidět zde : 

http://coord.info/GC5PGZK

http://coord.info/GC62T56

http://coord.info/GC6AREM

 
DALŠÍ INFO:
- Opékaní špekáčků bude možné na připraveném ohništi od 13:00 
- Skromné občerstvení zajištěno 
- Eventové CWG lze klasicky zakoupit za 10 Kč, do logu uveďte zda a o kolik ks máte zájem.
 
 
Změna programu vyhrazena!
 

 

 

Těšíme se na viděnou ! 
 

Návštěva eventu je na vlastní nebezpečí , buďte proto opatrní !

 

image

Černické strašidlo 

Již tomu bude pár let co se v Černicích objevilo strašidlo , místní to přisuzují stavbě tunelu pod vrchem Valík kde prý v jeskyni po dlouhá staletí v klidu spal ale jeho klid byl ražbou narušen a on svou zlobu obrátil proti lidem z blízkých Černic.Strašidlo vypadá opravdu hrůzostrašně , tváře bledé , oči černé ,  kostnaté tělo a veliké zuby . Děsí malé i velké bez rozdílu věku . Ukazuje se hlavně v noci ale byl spatřen u místní školy a hřbitova i brzy nad ránem nebo v podvečer kde děsil místní obyvatele. Strašidlo patří do kategorie škodičů - krade věci, různě je schovává, ale také láká lidi do pastí a pak je mučí !!! V žádném případě se nevydávejte po jeho stopách sami , minimální počet jsou 2 osoby a i v tomto případě to může být velmi nebezpečné ! A nezapomeňte nic není  jak se zdá , ničemu a nikomu koho na cestě potkáte nevěřte ! Co kdyby byli pod nadvládou černického strašidlo .

Už se bojíte ? Já se bát už pomalu začínám .....

image

strašidlo bylo spatřeno nejvíce na těchto 5  souřadnicích

  49°42'6.179"N, 13°25'24.515"E

  49°41'48.570"N, 13°26'3.226"E

    49°41'47.821"N, 13°24'49.166"E

    49°41'18.961"N, 13°25'48.005"E

 

GeoCheck.org

 

Nenechávejte po celé trase opuštěná nebo nehlídaná auta

Ve dne toho mnoho nenajdete a i v noci není odlov zaručen , chce to mít stále otevřené oči a mysl ;)

všem přeji mnoho štestí a přeju ať se keš líbí !

Dílna U mnicha

 

PS: u hřbitova nehledejte tam opravdu nic nenajdete

 


 

 

 

TOPlist